Dẫn đường
Liên hệ
  • Tel: +86 311 6668 7609
  • Số fax: +86 311 6668 7609
  • Điện thoại: +86 151 3161 8230
  • Email: g798115764@163.com
  • Thêm vào: 0802, Đơn vị 2, Tòa nhà 1, Khu E, Công viên Poly Ziwei, Số 101 Đường Shifang, Quận Trường An, Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc
Bản tin
798115764